fbpx

Tutustu


Kuka

Nimi: Taina Laane

Koulutus: YTM, Master of Applied Positive Psychology

Työ: Työnohjaaja, kirjailija, yhteisömuusikko

Perhe: Mies, kaksi teini-ikäistä lasta

Rakastaa: Kotoisia kahviloita, reheviä puutarhoja ja antiikkihuonekaluja

Työnohjaa: Lähestyttävästi, asiantuntevasti ja turvallisesti

Kirjoittaa: Lempeästi ja humoristisesti, yhdistää tietoa ja tarinoita 

Uskoo: Maailman muuttamiseen myötätunnon voimalla

Työn merkityksen ytimessä: ”Kun ryhmä tai yksilö oivaltaa oman voimansa, arvonsa ja mahdollisuutensa”


YDINOSAAMINEN

 • Ratkaisukeskeiset asiakastyön menetelmät ja työnohjaus
 • Positiivinen psykologia
 • Kirjoittaminen, laulunkirjoittaminen
 • Yhteisömusiikki ja luovat menetelmät sosiaalialan ohjaustyössä
 • Traumainformoitu työote
 • Neuropsykiatrinen valmennus

PERUSKOULUTUS

 • Master of Applied Positive Psychology, University of Pennsylvania, USA 2009
 •  YTM, Tampereen yliopisto 1999
 • Yhteisömuusikko, 2018 Metropolia AMK
 • Sosionomi AMK, Laurea AMK (olen loppuvaiheen opiskelija, valmistun v. 2024)

MUUT OPINNOT

 • Vaativan vuorovaikutuksen asiantuntijakoulutus, Luotain Consulting Oy 2023
 • Työnohjaajana perhehoidon kentällä -täydennyskoulutus, Perhehoitoliitto 2022
 • Self-Compassion Teacher Training, Center for Mindful Self Compassion, USA 2021        
 • Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja, Kirsi Consulting Oy 2011
 • Certification in Solution Focused Counseling, Toronton yliopisto, Kanada 2009
 •  Ratkaisukeskeinen työnohjaaja, Helsingin yliopisto, Palmenia 2008
 •  Ratkaisukeskeinen valmentaja, Helsingin yliopisto, Palmenia 2006
 • Reteaming-Valmentaja, Lyhytterapia-instituutti 2001

TYÖKOKEMUS

Olen työskennellyt vuodesta 2008 työnohjaajana, valmentajana, positiivisen psykologian asiantuntijana ja kirjailijana. Tällä hetkellä työnohjaukset toteutuvat Luotain Consulting Oy:n kautta. Työskentelen myös keikkatyössä sosiaalialalla päivä- ja työtoiminnan ohjaajana luovin menetelmin.

Sitä aiemmin työskentelin media-alalla.

Tietoa menetelmistä


Yhteisömusiikki

... on osallistavan musiikkitoiminnan muoto, joka ei vaadi osallistujilta musiikillista taitoa. Yhteisömuusiikissa voidaan hyödyntää laulamista, soittamista, yhteissäveltämistä, improvisaatiota, kehorytmejä...
Yhteisömusiikki soveltuu toimintakykyä ylläpitäväksi ja yhteisöllisyyttä ja hyvinvointia tukevaksi toiminnaksi erilaisiin yhteisöihin työelämässä ja mm. sosiaalialalla.


Ratkaisukeskeisyys

... tarkoittaa asiakkaan voimavaroja tukevaa, tulevaisuuteen orientoituvaa työskentelytapaa, jossa korostuu kuunteleva ja arvostava kohtaaminen. Ratkaisukeskeisyys pyrkii läpinäkyvyyteen ja välttää tulkintoja ja elämää rajoittavia määritelmiä. Ratkaisukeskeisyys ottaa huomioon ilmiöiden systeemisyyden sekä rakentumisen sosiaalisten suhteiden kautta.


Itsemyötätunto

...tarkoittaa tietoisuutta vaikeista tunteista ja ystävällistä ja armollista itsen kohtelua sekä arjessa että haastavissa tilanteissa. Itsemyötätunto tukee mielen tasapainoa ja kestävyyttä ja on hyödyllistä hyvien ihmissuhteiden kannalta. Se sisältää suojaavan sekä hoivaavan suhteen itseen. Jokaisella on lupa rajoihin ja itsestä huolehtimiseen. Itsemyötätunto on haastavaa, mutta sitä voi oppia.


Traumainformoitu työote

...tarkoittaa vaikeiden ja traumatisoivien elämänkokemusten vaikutusten ymmärtämistä ja suhtautumista niihin myötätuntoisesti. Kyse ei ole trauman hoitamisesta vaan palvelujen suunnittelusta turvallisiksi ja osallisuuden mahdollistaviksi sellaisillekin ihmisille, jotka kärsivät lapsuudenajan haitallisten kokemusten psyykkisistä, terveydellisistä tai sosiaalisista vaikutuksista.

Suurikin muutos syntyy pienin askelista.

Ota yhteyttä niin räätälöidään sinulle sopiva polku!

>