fbpx

Hyvinvointisi
tukena

Työnohjaaja,
positiivisen psykologian
asiantuntija Taina Laane

Mitä palveluja tarjoan?

TYÖNOHJAUKSET

Työnohjaan yksilöitä ja ryhmiä sekä esihenkilöitä Luotain Consulting Oy:ssä. Otteeni on kohtaava, turvallinen ja ratkaisuja rakentava. Ohjaan mielelläni sote- ja kasvatusalojen ammattilaisia, vaativaa kohtaamistyötä tekeviä sekä eri alojen esihenkilöitä.

YHTEISÖMUSIIKKI

Musiikin avulla voi vahvistaa hyvinvointia, osallisuutta ja toimijuutta. Ohjaan yhteisömusiikillisin menetelmin ryhmiä tilauksesta. Teen keikkatyötä myös luovia menetelmiä hyödyntävissä sosiaalialan yksiköissä mm. päivätoiminnassa.

LUENNOT

Puhun eri kokoisille yleisöille kirjojeni aiheista mm. myötätunnon voimasta sekä positiivisen psykologian tutkitusta tiedosta. Suosittuja luentojen aiheita ovat olleet mm. "Kesytä kriitikkosi", "Toivoa ja elämänvoimaa" sekä "Vaali untasi".

MATERIAALIT

Olen kirjoittanut useita positiiviseen psykologiaan pohjautuvia tietokirjoja ja tehnyt hyvinvointia tukevia sisältöjä mm. verkkokursseja, äänitteitä ja korttisarjoja. Löydät niitä kaupastani sekä mm. äänikirjapalveluista.

Millainen on taustani?

Olen hyvinvoinnin tukemisen ammattilainen, jolla on yli 20 vuoden kokemus ratkaisukeskeisten menetelmien soveltamisesta. 

Työssäni tieto ihmisen käyttäytymisestä yhdistyy taitoon kohdata ryhmiä ja yksilöitä. Minulla on maisteritutkinnot yhteiskuntatieteestä ja soveltavasta positiivisesta psykologiasta. Olen opiskellut myös yhteisömusiikkia ja sosiaalialaa. Lisäksi minulla on useita erilaisia menetelmäkoulutuksia asiakastyöni tueksi.

Asiakkaideni mukaan parasta ohjauksessani turvallisuuden ja myötätunnon yhdistelmä - voi tulla kuulluksi ja kuitenkin pysytään asiassa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.

Itselleni tärkeää sekä ohjaus- että kirjoitustyössäni on myös huumori ja elämänilo.

Mitä asiakkaani sanovat minusta?

Tainan työnohjauksessa koin tulleeni turvallisesti kuulluksi ja sain rohkaisua ja uusia ideoita työhöni. Opin myös armollisuutta itseäni kohtaan.

Taina on lähestyttävä, realistinen ja humoristinen ohjaaja, joka sai minut ja työryhmän joka ohjauskerralla oppimaan uusia keinoja ja näkökulmia.

Taina ohjaa taitavasti musiikkitoimintaa myös erityisryhmille. Hänellä on läsnäoleva, rauhallinen ja aidosti asiakkaasta kiinnostunut ote.

Toivo syntyy aloittamisesta.

Ota yhteyttä ja mietitään sinun tai yhteisösi polkua.

Lempeästi pysäyttävä

Säällisiä ajatuksia

Kirja jokaiselle pieniä ja suuria ilmastotekoja pohtivalle

>