• Vahvuutena herkkyys korona-aikana

  Herkkyys ja poikkeusaika eivät ole ihan helpoin yhdistelmä. Tässä muutama ajatus siitä, mitä haasteita koronan aiheuttama poikkeustila voi tarkoittaa herkkien kannalta ja toisaalta, miten herkkyyden tuomat vahvuudet voisivat kenties olla hyödyksi ja avuksi.

  Haasteet

  • Herkät eivät yleensä pidä siitä, että heidän pitäisi reagoida nopeasti yllättävissä tilanteissa - he harvoin taistelevat etulinjassa. Vaikka herkät ovat luovia, he eivät ole parhaimmillaan silloin, kun heidän pitäisi nopeasti vaikkapa organisoida arjen koti- tai työasiat uusiksi.
  • Herkät tarvitsevat paljon yksinoloa ja rauhoittumista ja nyt se saattaa olla vähissä etenkin perheellisillä. (Lue myös blogi Äiti, myötätunto ja korona-arki).
  • Herkkien intensiivinen tunne-elämä voi olla ylikierroksilla silloin, kun ilmassa on paljon pelkoa ja huolta. Herkällä hyvät ja huonot asiat helposti korostuvat. Haastavat tunteet saattavat vallata arjesta keskittymis- ja toimintakykyä.
  • Herkät ovat myötätuntoisia ja kokevat toisten kärsimyksen vahvasti. He saattavat olla korona-aikana hyvin huolissaan vaikkapa etäkoulun kanssa sinnittelevistä lapsista, koronaan sairastuneista sekä vanhuksista.

  Mahdollisuudet

  • Herkät ovat luovia ja ymmärtävät kokonaisuuksia, sillä he saavat paljon tietoa asioista tarkoilla aisteillaan. Kun he saavat hieman aikaa sulatella tapahtunutta, he saattavat pystyä visioimaan tapoja, joilla asioita voidaan tehdä kokonaan uudella tavalla ja kokonaisuutta (muita ihmisiä, luontoa) palvellen. 
  • Herkät ymmärtävät toisten ihmisten kokemuksia ja tunteita. He pystyvät ennakoimaan apua tarvitsevia sekä löytämään inhimillisiä ja lohdullisia tapoja puhutella ihmisiä. Herkät löytävät usein sanoja, kuvia ja säveliä piilossa oleville kokemuksille.
  • Herkät pystyvät pitämään itseään ja muita suojassa virukselta. He kykenevät näkemään arjen vaaranpaikkoja ja noudattavat tunnollisesti ohjeita. Herkät ymmärtävät henkilökohtaisen vastuunsa eivätkä todennäköisesti ole ensimmäisten joukossa rikkomassa rajoituksia ja ohjeistuksia, joita on annettu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 
  • Herkät osaavat luoda ympärilleen kauneutta (sisustaen, hoitaen puutarhaa, maalaten, kokaten....), joka voi helpottaa intensiivistä kotielämää. Herkät osaavat luoda soppeja, joissa on hyvä ja rauhoittava tunnelma.
  • Herkät ovat taitavia henkisen ja hengellisen elämän asioissa sekä intuitiivisessä ajattelussa. He saattavat osata ymmärtää ja tulkita poikkeustilanteiden opetuksia sekä merkitystä inhimillisen kasvun kannalta. He osaavat usein nähdä ihmisen kokonaisuutena, jonka hyvinvointiin vaikuttavat fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja henkiset tekijät.

  Vinkit

  • Anna itsellesi aikaa ja pidä itsestäsi huolta. Jos olet herkkä, poikkeustilanne voi kuormittaa sinua paljon. Keräät jatkuvasti tietoa ja tunteita itseesi, vaikket aina edes huomaa sitä. Uskalla levätä ja hakea itsellesi tilanteita, jossa voit hetken olla yksin.
  • Visioi vähitellen. Sinulla on kykyä luoda uusia tekemisen tapoja. Anna niiden syntyä intuitiivisesti, vähitellen. Luota siihen, että alitajuntasi prosessoi kaikkea kokemaansa uutta. Ideat tulevat usein esiin, kun teet jotakin rauhoittavaa tai rutiininomaista, etkä pakota.
  • Huomaa vellovat tunteet. Pyri pitämään yhteyttä muihin ja luomaan turvaa-antavia rutiineja. Vältä median lukemista ja jos henkinen työ on vaikeaa, keskity elämän konkreettiseen puoleen. Osaatkin varmasti jo hyödyntää luontoa tasapainon antajana. (Lue tästä myös vinkkejä huolestuneisuuden helpottamiseen.)
  • Tuo ajatuksesi rohkeasti esiin. Jos olet keksinyt uusia tapoja arjen tai työn toteuttamiseen tai koet, että sinulla on ajatuksia, joista voisi olla muille hyötyä - tuo niitä esiin, vaikka ne olisivat valtavirrasta poikkeavia. Maailma tarvitsee ajatuksiasi ja sanojasi!

   Lue lisää vinkkejä ja ajatuksia kirjasta Vahvuutena herkkyys!