Taina Laane

kirjat ja ohjaukset hyvinvoinnin tueksi

YHTEISÖMUSIIKKI

Musiikki hoitaa, parantaa, virkistää ja tuo ihmiset yhteen taustasta riippumatta. Musiikin monet hyvät vaikutukset tietää myös tiede, mutta parhaiten ne ymmärtää itse kokien!

Teen yhteisömusiikillista työtä seuraavissa konteksteissa:

  • osallistavat esitykset vanhainkodeissa (laulan itse, laulatan)
  • osallistavat esitykset yritystilaisuuksissa (laulan itse, osallistan yleisöä laulamaan, soittamaan tai osallistumaan improvisoituun esitykseen)
  • työnohjaukset (helpoin musiikillisin keinoin voimme työstää jotakin aihetta, johon on vaikea sanallisesti päästä kii tai jonka käsittelyyn tahdotaan vaihtelua, tällainen aihe voi olla esimerkiksi työkuormitus tai erilaiset persoonallisuudet työpaikalla)
  • musiikki & mindfulness – hoitavat instrumentit (mm. sansula, äänimaljat, erilaiset kellot) sekä musiikin tietoinen kuuntelu rauhoittavat, tasapainottavat ja tuovat voimaa

Valmistun Yhteisömuusikoksi Metropolia AMK:n erikoistumiskoulutuksesta joulukuussa 2018. Lopputyöni käsittelee musiikin ja mindfulnessin yhdistämistä.