• Joskus on tärkeää löytää juuri oikeat sanat; oikeat sanat lohduttamiseen, kannustamiseen, tunteen tai tunnelman kuvailemiseen. Siten syntyy yhteisyyttä ja ymmärrystä, elämän jakamista sen huippuhetkissä ja myös suruissa ja vaikeuksissa. Kirjoittaminen jäsentää elämän paperille ja jäsennyksen jälkeen on helpompi ymmärtää itseään ja muita. Siksi kirjoitan ja siksi kirjojani myös luetaan; asiat saavat nimen ja kontekstin. Toivon, että se konteksti voisi aina olla lempeä ja kannatteleva, mutta silti tosi.

    Kirjani ovat ilmaisullisia ja tarinallisia ja pohjautuvat tutkittuun tietoon ja kokemukseeni työnohjaajana ja kouluttajana. Usein kerron myös omat henkilökohtaiset kokemukseni asioista. Kirjoissa on pohdittavaksi harjoituksia ja työkaluja arjen avuksi. Tutustu kirjoihini, lisää tekstiä on työn alla!