• Vuorovaikutuksen laatuun voi vaikuttaa. Esittelemäni keino on yksinkertainen, mutta tehokas. Sen käyttäminen vaatii kuitenkin pientä asennemuutosta sekä käytännön toimintaa. Keino sopii mitä mutkattomimmin tavalliseen arkeen kotona, työssä, koulussa, yritysmaailmassa tai vaikkapa politiikassa…

  Mietitäänpä hetki, mikä tekee vuorovaikutuksesta toimimatonta? Haukkuminen ja kovat sanat ovat itsestäänselvästi vuorovaikutusta haittaavia tekoja, mutta vuorovaikutus voi kärsiä myös hienovaraisemmin. Usein, kun asiat menevät mutkikkaaksi työssä tai perheessä, taustalla on se, että ihmiset kokevat, että heitä ei kuulla tai heidät tulkitaan – tahallisesti tai tahattomasti – väärin. Tämä tarkoittaa, että joku ajattelee tietävänsä asiat, eikä halua, huomaa, ehdi tai viitsi kysyä meidän mielipidettämme tai kantaamme asiaan. Vieläkin pahemmalta tuntuu, jos toinen tulkitsee käyttäytymisemme omasta lähtökohdastaan käsin ja vetää siitä yleensä täysin virheellisen johtopäätöksen. Tämä syö luottamusta ja yhteistyötä.

  Usein kyse voi olla harmittomasta, hyvää ajattelevasta tarkoituksesta: minähän olen vanhempi, opettaja, asiantuntija, pomo, pääministeri, minunhan täytyy tietää, miten asiat ovat ja kertoa se myös, että saadaan homma hoidettua. Tämä on kaunis ajatus, mutta saattaa myös estää aidon yhteistyön ja toimivat ratkaisut. Ihmisessä sisällä on halu osallistua, vaikuttaa, pärjätä ja pystyä, olla pidetty, tunnustettu osa omaa ryhmäänsä. Siksi jokaisen täytyy saada sanoa ajatuksiaan ääneen ja tulla kuulluksi. Sanelupolitiikka vie lopulta aina enemmän aikaa, koska se aiheuttaa vastustusta. Lisäksi yhden ihmisen pohtima ratkaisumalli on harvoin yhtä hyvä kuin yhdessä mietitty, jolloin näkökantoja on monia.

  Mikä avuksi tähän kaikkeen? On aika paljastaa huipputyökalu kaikessa kauneudessaan. Se on nimeltään avoin kysymys. Kysymys, joka alkaa esimerkiksi sanoilla mitä, miten, missä, milloin, kuka. Avoimen kysymyksen kysyminen toiselta on itsessään kiinnostuksen osoitus. Se on myös keino saada arvokasta tietoa siitä, miten toinen asiat kokee. Se on myös paras keino ratkaista asioita luovasti ja yhteistyössä. Avoimia kysymyksiä voi kysyä keneltä tahansa: lapselta, aikuiselta, vanhukselta, pomolta, työkaverilta, opettajalta, tiimiltä, kokonaiselta henkilökunnalta. Vaikkapa näin:

  • Mitä kuuluu, miten voit, miten menee?
  • Mitä sinä ajattelet asiasta?
  • Mikä olisi hyvä lopputulos?
  • Mikä on meidän yhteinen tavoite tässä?
  • Kuka sinua on auttanut ja voisi auttaa nyt?
  • Mitä sinä voisit itse tehdä?
  • Mitä toivoisit, että minä teen?
  • Milloin me voisimme palata asiaan?

  Avoimen kysymyksen kysyjä luopuu hetkeksi tietämisvallastan ja antaa toiselle aidon mahdollisuuden. On tärkeää myös osoittaa toiselle, että se mitä hän vastaa, on mielenkiintoista, tärkeää ja hyväksyttävää. Jos toinen ei heti osaa kertoa tai ellet ymmärrä, mitä toinen sanoo tai mihin hänen vastauksensa liittyy, voit noudattaa samaa tekniikkaa: kysy lisää:

  • Voitko kertoa tarkemmin, miten asian koet?
  • Mitä vielä? (odota, odota, että toinen ehtii vastata….)
  • Kerrotko vähän lisää tuosta, mitä sinä toivoisit?

  Nyt kysymään! Kysymys on arvostuksen osoitus ja lahja. Kun joku todella tahtoo tietää, ja kysyy meiltä ja saamme oikeasti kertoa ajatuksiamme, huomaamme pian, että mehän tiedämme enemmän kuin tiesimme tietävämme. Asia jäsentyy ja on yhtäkkiä siinä, konkreettisena ja selkeänä osa yhteistä todellisuutta, ei enää salaisuutena mielen perukoilla tai epäselvänä hankauksena ihmisten välillä.

  Teksti: Taina Laane

  Miten käytät ratkaisukeskeisiä kysymyksiä lasten kanssa arjen haastavissa tilanteissa? Lue lisää Näe sydämellä -kirjasta.